Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-01-24 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 9.8 MB. 9.8 MB 2023-01-23 15.12

Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Nämndbudget 2023, Vård- och äldrenämnden
 • Attestregler 2023 Vård- och äldrenämnden
 • Lokalbehovsplan 2024-2028
 • Ersättning till LOV-företag 2023
 • Miljörapport Tertial 3 2022
 • Åtgärder i väntan på nytt vård- och omsorgboende
 • Återtagande av framställan samt entreprenad för tvätt av arbetskläder för hemtjänst och hälso- och sjukvård
 • Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås Stad
 • Lions Club Hindås: Donation till Furuvägen 1 och Sanderökroken 1 & 2
 • Representant till Besöksverksamhet 2023-2024
 • Arvode för deltagande på Vård- och äldrenämndens utbildnings/introduktionsdagar 24 och 31 januari
 • Sammanträdestider 2023
 • Anmälningsärenden 2023-01-24
 • Delegationsbeslut 2023-01-24
 • Tilldelningsbeslut: Förnyad upphandling av vård- och omsorgsboende, sekretess
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-19] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-01-24 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol