Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden den 2023-05-23 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2023-05-19 08.52

Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Budgetuppföljning tertialrapport 1 2023
 • Definitiv ersättning till LOV-företag 2023
 • Ansökan om trygghetsboende Blombacka
 • Svar på Stadsrevisionens rapport om delegationsbeslut i Borås Stad
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt soL kvartal 1 2023
 • Remiss: Utredning dubbla boendekostnader
 • Yttrande över remiss: Program mot hedersrelaterat våld
 • Per Marbys stiftelse för kulturvård: Donation till Björkhaga äldreoende 2023
 • Donatoin till vård- och omsorgsboende Fagerhultsvägen 2023
 • Anmälningsärenden 2023-05-23
 • Delegationsbeslut 2023-05-23
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-05-23 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol