Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-11-28 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-11-22 15.30

Ärendelista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning oktober 2023
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 3 2023
 • Ekologiskt hållbart Borås - Handlingsplan 2024 för Vård- och äldrenämnden
 • Sammanträdestider 2024
 • Mottagande av bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad till dagverksamhet Rundeln
 • Anmälningsärenden 2023-11-28
 • Delegationsbeslut 2023-11-28
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-11-28 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol