Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2024-01-23 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2024-01-17 14.58

Ärendelista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justerande person
 3. Förvaltningschefen informerar
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Lokalbehovsplan 2025-2029
 6. Preliminär LoV-ersättning 2024
 7. Informationshanteringsplan Vård- och äldrenämnden
 8. Förlängning tandhygienist i kommun (TAIK)
 9. Svar på initiativärende från Vänsterpartiet om att ersätta minutstyrning med tillitsbaserade modeller i hemtjänsten
 10. Svar på initiativärende från Moderaterna om anhörigstöd
 11. Svar på initiativärende från Moderaterna om att koppla trygghetslarm till brandvarnare
 12. Anmälningsärenden 2024-01-23
 13. Delegationsbeslut 2024-01-23
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-14] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2024-01-23 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol