Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetssökande

Statistik över arbetslöshet i Borås.

Antal öppet arbetslösa 2023-03-31

1 681 personer var öppet arbetslösa, 2,5% av befolkningen i åldern 18-64 år.

Av dessa var 239 i åldern 18-24 år, 2,4% av åldersgruppen.

935 av de öppet arbetslösa 18-64 år var utrikes födda, 4,5% av gruppen.

Totalt inskrivna på arbetsförmedlingen var 6 020 personer i åldern 18-64 år.

Källa: SCB Arb Sammanfattning

Antal öppet arbetslösa 18-64 år 2022-03-31

1 752 personer var öppet arbetslösa, 2,6% av befolkningen 18-64 år

Totalt inskrivna på arbetsförmedlingen var 6 242 personer

Källa: SCB Arb Sammanfattning

Antal öppet arbetslösa 18-64 år 2021-03-31

2 445 personer var öppet arbetslösa, 3,6% av befolkningen 18-64 år

Totalt inskrivna på arbetsförmedlingen var 7 670 personer

Antal öppet arbetslösa 18-64 år 2020-03-31

  • 2 419 personer: 3,6% av befolkningen: 18-64 år
  • Totalt inskrivna på arbetsförmedlingen: 7 062 personer

Källa: SCB Arbetssökande, Arb Sammanfattning

Öppet arbetslösa ungdomar 2020-03-31

  • 350 personer: 3,6% av befolkningen 18-24 år
  • Totalt inskrivna 18-24 år på arbetsförmedlingen: 910 personer

Källa: SCB Arbetssökande, Arb Sammanfattning

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbetssökande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender