Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillfällig vistelse i Borås

Om du är äldre eller har en funktionsnedsättning, och har beslut om insatser i din hemkommun och behöver tillfällig insats under en vistelse i Borås Stad, har du möjlighet att få detta.

För att vi ska kunna planera din vistelse hos oss på bästa sätt behöver vi få information om ditt besök minst fyra veckor innan du kommer.

Information till dig som ska vistas tillfälligt i Borås

Hemtjänst

Kontakta biståndshandläggaren i din hemkommun. Biståndshandläggaren ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Borås Stad.

I Borås Stad har vi valfrihet inom hemtjänsten. Gör du ett aktivt val av utförare ska du meddela biståndshandläggaren i din hemkommun ditt val. Gör du inget val kommer Borås Stads egen hemtjänstgrupp på den adress där du vistas att utföra insatserna.

På sidan Hemtjänstvalet kan du läsa mer om hur du väljer och vilka utförare som finns att välja på.

Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Kontakta hemsjukvården i din hemkommun. Hemsjukvården ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Borås Stad.

LSS

Kontakta LSS-handläggaren i din hemkommun. LSS-handläggaren ansvarar för att göra en beställning av insatsen till Borås Stad.

Hjälpmedel

Du tar med de hjälpmedel du använder i din ordinarie bostad till den adress där du vistas i Borås. Har du frågor kring hjälpmedel tar du kontakt med din hemkommun.

Till dig som är biståndshandläggare eller LSS-handläggare i bosättningskommunen

Den fysiska miljön i boendet

Det är viktigt att du tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt överförbart på förhållanden i bostaden här i Borås Stad. Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toalettbesök om det är ett trångt utrymme.

Den sociala situationen

Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under vistelsen i Borås Stad. Brukaren kanske lever i en familjegemenskap. Är då serviceinsatserna på rätt nivå?

Beställning av insatser

Vi vill få in er beställning så tidigt som möjligt, minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering.

Hemtjänstvalet

Om brukaren gör ett aktivt val av utförare ska handläggaren i bosättningskommunen via e-post eller brev ange vilken utförare brukaren har valt.

Hjälpmedel

Informera brukaren om vad som gäller med personliga hjälpmedel.

Debitering

Blankett att fylla i för debitering vid tillfällig vistelse i Borås Pdf, 684.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Aktuella underlag samt ifylld blankett skickas via post eller e-post till:

Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Avdelning myndighet
501 80 Borås

E-post: aldreomsorgmyndighet@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillfällig vistelse i Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender