Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Trygghetsbostad

Trygghetsbostad är en vanlig lägenhet för dig som inte bedömts ha behov av vård- och omsorgsboende men som önskar mer trygghet och social samvaro än vad ditt nuvarande boende kan ge. Förutsättningen för att bli tilldelad en trygghetsbostad är att minst en i hushållet har fyllt 70 år. Företräde ges till personer som är 85 år eller äldre.

Trygghetsbostaden har god tillgänglighet och gemensamma utrymmen för gemenskap alternativt ligger i närheten av en mötesplats eller ett vård- och omsorgsboende.

Till skillnad från en plats på vård- och omsorgsboende ingår inte stöd såsom måltider, omvårdnad eller hemsjukvård. Har du behov av stöd från kommunen kan du ansöka om hemtjänst.

Ansökan

Du söker trygghetsbostad hos aktuell fastighetsägare.

Förtur

Kommunen kan i undantagsfall göra bedömningen att ett trygghetsboende skulle kunna bidra till att öka trygghet och självständighet hos en person och på så sätt minska behovet av stödinsatser på ett betydande sätt. Då kan ett intyg om förtur till en trygghetsbostad utfärdas av Borås Stad. Prövningen av förtur utförs av Vård- och äldreförvaltningens myndighetsenhet.

Kriterier för att få förtur är:

  • Du har svår känsla av otrygghet som hämmar din livsföring i övrigt
  • Din bostad bedöms ha behov av omfattande bostadsanpassning
  • Du har stort behov av byte av bostad, men har inte det omvårdnadsbehovet som berättigar dig till bistånd i form av vård- och omsorgsboende

Har du frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare på Vård – och äldreförvaltningen via Borås Stads växel, 033 – 35 70 00.

Tilldelning

En person som har fått förtur via Borås Stad går alltid före i kön.

Därefter prioriteras personer som fyllt 85 år samt personer som har varit medboende på vård- och omsorgsboende och önskar flytta från boendet vid partnerns dödsfall.

I övrigt baseras kön till trygghetsbostad på ansökningsdatum. 

Trygghetsbostäder i Borås

AB Bostäder, tfn 033-44 20 00, www.bostader.boras.selänk till annan webbplats

Sturegatan 15-19 och Torstensonsgatan 32-35 (Duvan), 93 lägenheter
Margaretagatan 5, 28 lägenheter
Norrby Tvärgata 11-13 (Spinnaren), 32 lägenheter

Sandhultsbostäder, tfn 010-442 37 36 (hyrs ut via HSB), www.sandhultsbostader.selänk till annan webbplats

Alingsåsvägen 4, Sandared, 12 lägenheter

Toarpshus AB, tfn 010-442 37 36 (hyrs ut via HSB), www.toarpshus.selänk till annan webbplats

Dalsjövägen 25A, Dalsjöfors, 7 lägenheter
Badhusvägen 28, Dalsjöfors, 16 lägenheter

Viskaforshem AB, tfn 033-29 82 40, www.viskaforshem.selänk till annan webbplats

Fagerhultsvägen 11, Viskafors, 8 lägenheter

Charmilla AB, tfn: 033-10 02 05

Kvarngatan 20-22 (Trappen), 25 lägenheter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trygghetsbostad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol