Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hjälp i hemmet

För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. Men du kanske behöver hjälp för att kunna klara av detta. Det finns olika sorters stöd och hjälp att få i hemmet, både för dig som har en funktionsnedsättning och för dina anhöriga.

Hemtjänst, matdistribution och trygghetslarm

Det finns till exempel hjälp med städning, tvätt, matinköp eller personlig omvårdnad i form av hemtjänst. Om du har svårt att laga din mat själv finns det möjlighet att få mat levererad hem eller hjälp att komma till någon av kommunens restauranger. Du kan även få ett trygghetslarm installerat för att kunna kalla på hjälp vid akuta situationer.

Boendestöd

Boendestöd är en annan insats som man kan ansöka om. Det innebär att du till exempel får hjälp med att få struktur på din vardag, kontakta olika myndigheter eller hjälp med vardagssysslor. Målet med stödet är att du på sikt kan klara din vardag själv.

Boendestöd

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att du som anhörig till ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning, tillfälligt blir avlöst i omvårdnadsarbetet. Personen som är avlösare kommer till ditt hem, vilket ger möjlighet till fritid, egna aktiviteter och återhämtning.

Avlösarservice i hemmet

Har jag rätt till stöd?

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. På sidan ansöka om stöd hittar du mer information om hur du gör för att ansöka om stöd.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hjälp i hemmet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender