Meny

Meny

Hjälp i hemmet

För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. Men du kanske har behov av hjälp för att kunna klara av detta. Det finns olika sorters stöd och hjälp att få i hemmet, både för dig som har en funktionsnedsättning och för dina anhöriga.

Hemtjänst, matdistribution och trygghetslarm

Det kan till exempel vara hjälp med att få städat, tvättat, matinköp eller personlig omvårdnad i form utav hemtjänst. Eller så kanske du har svårt att laga din mat själv, och behöver få mat levererad hem eller få komma till någon av kommunens restauranger. Du kan även få ett trygghetslarm installerat för att kunna tillkalla på hjälp vid akuta situationer.

Boendestöd

Boendestöd är en annan insats som man kan ansöka om, vilket innebär att du till exempel får hjälp med att få struktur på din vardag, att kontakta olika myndigheter eller vardagssysslor. Målet med stödet är att du på sikt kunna klara din vardag helt på egen hand.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att du som anhörig till ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning, tillfälligt blir avlösta i omvårdnadsarbetet. Personen som är avlösare kommer till ditt hem, vilket ger möjlighet till fritid, egna aktiviteter och återhämtning.

Har jag rätt till stöd?

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Klicka dig vidare till sidan ansöka om stöd, för mer information om hur du går tillväga.

Senast ändrad: 2018-05-22 08.45

Ändrad av:

Dela sidan: Hjälp i hemmet

g q n C