Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stöd till dig med syn- eller hörselnedsättning

Du som har en syn- eller hörselnedsättning kan få hjälp av en syn- och hörselinstruktör. Instruktörens insatser är gratis och ges som punktinsatser, i första hand till vuxna som bor i kommunen.

Den här hjälpen kan du få

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge dig hjälp till självhjälp. Du får träning i att på egen hand klara av vardagens sysslor i hemmet och hur du kan förflytta dig inomhus och utomhus. Du får också träning i att använda olika tekniska hjälpmedel. Syn- och hörselinstruktören informerar också om samhällsservice som kan underlätta för dig och var du kan söka den.

Du får ofta tjänsterna hemma eller i närmiljön. Syn- och hörselinstruktören samarbetar med Synverksamheten, Hörselverksamheten och Dövblindteamet för att kunna ge dig stöd på bästa sätt. Verksamheten syftar till att stödja din förmåga att klara eget boende och i övrigt kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Den långsiktiga målsättningen är att du ska kunna ha ett självständigt liv, så att speciella insatser blir överflödiga.

I filmen berättar syn- och hörselinstruktören mer om den hjälp du kan få.

Tillgänglighetsdatabas

Det kan vara bra, eller rent av nödvändigt, att veta hur och om ett ställe är anpassat för funktionshinder, innan ett besök.

Tillgänglighetsdatabasen är en bra hjälp för dig med funktionsnedsättning. I databasen kan du välja information utifrån dina behov. Här finns till exempel information om vad som gäller för assistanshundar. Det är främst kommunala lokaler och några av de större besöksmålen som är tillgänglighetsinventerade.

Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler tips och råd

Hörsellinjen är Hörselskadades Riksförbunds rådgivningstjänst. Där kan du söka fakta och råd om hörapparater, tinnitus, hörselvård med mera.

Hörsellinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att en hörapparat ska fungera behöver den skötas om. Läs mer om hur du sköter din hörapparat.

Hörapparatskötsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synlinjen erbjuder kostnadsfri rådgivning inom synrelaterade frågor. Synlinjen drivs av Synskadades Riksförbund.

Synlinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd till dig med syn- eller hörselnedsättning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender