Meny

Meny

Personligt ombud

Vägen till ett bättre liv kan gå via ett personligt ombud. Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre och har en omfattande psykisk funktionsnedsättning som innebär behov av vård, stöd och service.

Personligt ombud arbetar för att du:

 • ska uppleva högre självständighet och livskvalitet
 • ska få möjlighet att uppnå en jämlik ställning och vara delaktig i samhället
 • ska få hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål, behov och lagliga rättigheter
 • ska få ett fungerande nätverk omkring dig och att olika myndigheter samverkar utifrån dina behov.

Vad gör ett personligt ombud?

Den övergripande uppgiften för ett personligt ombud är att bistå dig så att du kan återta kontrollen och makten över ditt liv. Detta kan ske genom att du tillsammans med ditt ombud får till stånd goda och samordnade insatser i enligt med dina önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Personligt ombud:

 • kan stödja och fungera som språkrör i kontakten med myndigheter
 • ska verka för att dina resurser tas tillvara på bästa sätt
 • arbetar på uppdrag av dig och är kostnadsfritt.

Vad är skillnaden mellan personligt ombud och myndigheter?

 • bedriver inte myndighetsutövning och beslutar därför inte om insatser
 • tar inte över huvudmännens ansvar för samordning av insatser från olika myndigheter
 • svarar inte för behandling eller annan vårdinsats som ges inom hälso- och sjukvården
 • ersätter inte det arbete som exempelvis utförs av godman, handläggare, kontaktperson eller boendestödjare.

Välkommen att höra av dig till oss

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning

Joakim Andersen
Telefon: 033-35 54 21

Karin Bengtsson
Telefon 033-35 34 36

Malena Jansson
Telefon: 0734-32 78 94

Carina Swetzén
Telefon 0734-32 78 97

Daniel Östlund
Telefon 033-35 54 18

Personligt ombud för nyanlända med psykisk funktionsnedsättning

Sandra Hansson
Telefon 033-35 54 62

Robert Karlsson
Telefon: 033-35 51 37

Johnny Köhler
Telefon: 033-35 54 22

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-02-27 15.45

Ändrad av:

Dela sidan: Personligt ombud

g q n C

p

Kontakt