Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolskjuts från (eftermiddag) Asklandaskolan, Fristadskolan, Gula skolan till Gingri

Följande är tidtabellen för skolskjuts från (eftermiddag) Asklandaskolan, Fristadskolan, Gula skolan. Tidtabellen gäller läsåret 2023/2024.

Måndag

Tidtabell för måndagar

Tid

Turen går

12:35

Asklandaskolan - Gula Skolan (12:40) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Solhaga - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Tärby - Bäckaskog - Komlösa Hallagården

13:50

Asklandaskolan - Fristadskolan (13:55) - Gula Skolan (13:55) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa - Komlösa Hallagården - Annestorp

14:30

Asklandaskolan - Gula Skolan (14:34) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Solhaga - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa -  Komlösa Hallagården - Annestorp

15:40

Fristadskolan - Gula Skolan (15:40) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Lillebo -  Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa - Komlösa Hallagården - Annestorp

Tisdag

Tidtabell för tisdagar

Tid

Turen går

13:50

Asklandaskolan - Fristadskolan (13:55) - Gula Skolan (13:55) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa - Komlösa Hallagården - Annestorp

14:30

Asklandaskolan - Gula Skolan (14:34) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Solhaga - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa -  Komlösa Hallagården - Annestorp

15:40

Fristadskolan - Gula Skolan (15:40) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Lillebo -  Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa - Komlösa Hallagården - Annestorp

Onsdag

Tidtabell för onsdagar

Tid

Turen går

12:35

Asklandaskolan - Gula Skolan (12:40) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Solhaga - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Tärby - Bäckaskog - Komlösa Hallagården

14:30

Asklandaskolan - Gula Skolan (14:34) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Solhaga - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa -  Komlösa Hallagården - Annestorp

15:40

Fristadskolan - Gula Skolan (15:40) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Lillebo -  Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa - Komlösa Hallagården - Annestorp

Torsdag

Tidtabell för torsdagar

Tid

Turen går

12:35

Asklandaskolan - Gula Skolan (12:40) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Solhaga - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Tärby - Bäckaskog - Komlösa Hallagården

13:50

Asklandaskolan - Fristadskolan (13:55) - Gula Skolan (13:55) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa - Komlösa Hallagården - Annestorp

14:30

Asklandaskolan - Gula Skolan (14:34) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Solhaga - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa -  Komlösa Hallagården - Annestorp

Fredag

Tidtabell för fredagar

Tid

Turen går

12:35

Asklandaskolan - Gula Skolan (12:40) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Solhaga - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Tärby - Bäckaskog - Komlösa Hallagården

14:30

Asklandaskolan - Gula Skolan (14:34) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Solhaga - Gingri Lillebo - Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa -  Komlösa Hallagården - Annestorp

15:40

Fristadskolan - Gula Skolan (15:40) - Spetsfabrik Gingri - Gingri Stenåsen - Gingri Lillebo -  Klockstapeln Gingri - Gingri Stommen - Ön - Väla - Tärby - Bäckaskog - Erikslund Komlösa - Komlösa Hallagården - Annestorp

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-08-21] Skolskjuts från (eftermiddag) Asklandaskolan, Fristadskolan, Gula skolan till Gingri

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol