Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolskjuts från (eftermiddag) Bredaredskolan, Fristadskolan, Gula skolan till Sköttning

Följande är tidtabellen för skolskjuts från (eftermiddag) Bredaredskolan, Fristadskolan, Gula skolan. Tidtabellen gäller läsåret 2023/2024.

Måndag

Tidtabell för måndagar

Tid

Turen går

12:10

Bredaredskolan - Habeltorp - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Silleberg Furubo - Mossbäckakärr - Sköttning

13:20

Bredaredskolan - Habeltorp - Annelund - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Sköttning

14:30

Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården - Vänga Asstorp - Bredaredskolan (14:52) - Habeltorp - Annelund - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Silleberg Furubo - Sköttning

15:35

Fristadskolan - Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården - Vänga 12 - Torpet - Habeltorp - Hult - Hästhagen - Mossbäckakärr

Tisdag

Tidtabell för tisdagar

Tid

Turen går

12:10

Bredaredskolan - Habeltorp - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Mossbäckakärr - Sköttning

13:35

Bredaredskolan - Habeltorp - Annelund - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Silleberg Furubo - Sköttning

14:25

Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården - Vänga Asstorp - Bredaredskolan (14:47) - Habeltorp - Hult - Grimmered - Segerstorp - Silleberg Furubo

15:35

Fristadskolan - Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården - Vänga 12 - Torpet - Habeltorp - Hult - Hästhagen - Mossbäckakärr

Onsdag

Tidtabell för onsdagar

Tid

Turen går

12:10

Bredaredskolan - Habeltorp - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Mossbäckakärr - Sköttning

13:00

Gula Skolan - Asklandaskolan (13:05) - Kvarbo - Hästhagen busshållplats - Vänga g:a skola - Rättaregården - Vänga Asstorp

13:20

Bredaredskolan - Habeltorp - Annelund - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Silleberg Furubo - Sköttning

14:30

Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården - Vänga Asstorp - Bredaredskolan (14:52) - Habeltorp - Annelund - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Silleberg Furubo - Sköttning

15:35

Fristadskolan - Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården - Vänga 12 - Torpet - Habeltorp - Hult - Hästhagen - Mossbäckakärr

Torsdag

Tidtabell för torsdagar

Tid

Turen går

12:10

Bredaredskolan - Habeltorp - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Mossbäckakärr - Sköttning

13:00

Gula Skolan - Asklandaskolan (13:05) - Kvarbo - Hästhagen busshållplats - Vänga g:a skola - Rättaregården - Vänga Asstorp

13:20

Bredaredskolan - Habeltorp - Annelund - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Silleberg Furubo - Sköttning

13:55

Fristadskolan - Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården - Vänga 12 - Torpet - Habeltorp - Hult - Hästhagen - Mossbäckakärr

14:30

Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården - Vänga Asstorp - Bredaredskolan (14:52) - Habeltorp - Annelund - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Silleberg Furubo - Sköttning

Fredag

Tidtabell för fredagar

Tid

Turen går

12:10

Bredaredskolan - Habeltorp - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Mossbäckakärr - Sköttning

13:00

Gula Skolan - Asklandaskolan (13:05) - Kvarbo - Hästhagen busshållplats - Vänga g:a skola - Rättaregården - Vänga Asstorp

13:20

Bredaredskolan - Habeltorp - Annelund - Hult - Grimmered - Segerstorp - Hästhagen - Silleberg Furubo - Sköttning

14:15

Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården

15:35

Fristadskolan - Gula Skolan - Rättaregården - Vänga Nygården - Vänga 12 - Torpet - Habeltorp - Hult - Hästhagen - Mossbäckakärr

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-08-21] Skolskjuts från (eftermiddag) Bredaredskolan, Fristadskolan, Gula skolan till Sköttning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol