Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniskt och Naturvetenskapligt basår

Ett kurspaket på dagtid för dig som vill komplettera din behörighet till högre studier med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning.

Om du vill studera delar av nedanstående paket gör du en individuell studieplan tillsammans studievägledare. 

Sök till gymnasiala kurserÖppnas i nytt fönster.
Två lärare på basåret

Tekniskt och Naturvetenskapligt basår

Basåret är en utbildning för dig som behöver behörighet till en teknisk eller naturvetenskaplig vidareutbildning. Basåret består av gymnasiekurser vilket betyder att du blir behörig på samma sätt som du blir efter en gymnasieexamen.
Studietakten är hög och förutsätter goda kunskaper i matematik. Samtliga kurser inleds med orienteringskurser á 20 poäng. Orienteringskursen betygssätts inte.

Förkunskaper

För tekniskt basår är Matematik 2 och grundskolans NO-ämnen ett krav. Läser du naturvetenskapligt basår krävs Matematik 2 samt kunskaper från grundskolans NO-ämnen. God studievana på gymnasial nivå rekommenderas.

Studera på Vuxenutbildningen

Du får ett individuellt schema vid terminsstart och studerar i grupper på 10 till 30 elever. 100-poängskurser har 1 till 3 lektioner per vecka där en lektion är 90 minuter. Utöver lektioner använder varje lärare en lärplattform, Unikum, som stöd för kurserna med planeringar och kommunikation. Det är på Unikum du får tillgång till övningar och material som behövs för undervisningen. Du har även tillgång till studiehallar och individuellt stöd vid behov.

Orienteringskurser

Flera kurser inleds med en orienteringskurs (20 poäng/kurs). Den ger oss möjlighet att bedöma dina kunskaper och färdigheter samt repetera vissa förkunskaper inför kursen. Orienteringskurser är inte tillräckliga för att ge alla de förkunskaper som kursen bygger på. Om du saknar dessa förkunskaper ska du välja kursen på grundläggande nivå.

Läromedel

Utbildningen är kostnadsfri men läromedel bekostas av dig som är elev. Till och med vårterminen det år du fyller 20 år och om du studerar heltid får du låna kurslitteratur i biblioteket.

Ansök via webben

Du gör din ansökan via vår webbansökan Länk till annan webbplats. under ansökningsperioden. Där skapar du ett eget studerandekonto, bifogar betyg, ansöker och kan följa vad som händer med ansökan. Du måste också kontakta studievägledare för att upprätta en studieplan. Antagningsbesked skickas ut senast 3 veckor efter sista ansökningsdag.

Kursstart

Basåren startar två gånger per år, september och januari.

Studieekonomi

För studiemedel krävs minst halvtid.
För heltid ska du läsa:
400 poäng på hösten
400 poäng på våren

Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Telefon 0771-276 000
Hemsida: www.csn.se Länk till annan webbplats.

Tekniskt basår, Gymnasial vuxenutbildning

Förkortningar i tabellen: GYP = gymnasiepoäng. ORK = orienteringskurs eller repetitionskurs (ger inte betyg). SP = studiestödspoäng (ger rätt till CSN men kan inte räknas med i slutbetyg/gymnasieexamen)


Tabellen beskriver hur många gymnasiepoäng som kurserna har och
vad som krävs för att få läsa dem.

Kurser Termin 1

GYP

SP ORK

Bygger på

Fysik 1a

150

20

Grundskolans Fysik

Kemi 1

100

20

Grundskolans Kemi

Matematik 3c

100

20

Matematik 2

Totalt termin 1

350

60Tabellen beskriver hur många gymnasiepoäng som kurserna har och
vad som krävs för att få läsa dem.

Kurser Termin 2

GYP

SP ORK

Bygger på

Fysik 2

100

50

Fysik 1a

Kemi 2

100


Kemi 1

Matematik 4

100


Matematik 3

Matematik 5

100


Matematik 4

Totalt termin 2

400
Naturvetenskapligt basår, Gymnasial vuxenutbildning

Förkortningar i tabellen: GYP = gymnasiepoäng. ORK = orienteringskurs eller repetitionskurs (ger inte betyg). SP = studiestödspoäng (ger rätt till CSN men kan inte räknas med i slutbetyg/gymnasieexamen).

Tabellen beskriver hur många gymnasiepoäng som kurserna har och vad som krävs för att få läsa dem.

Kurser Termin 1

GYP

SP ORK

Bygger på

Biologi 1

100

20

Grundskolans biologi

Fysik 1a

150

20

Grundskolans fysik

Kemi 1

100

20

Grundskolans kemi

Matematik 3c

100

20

Matematik 2

Totalt termin 1

450

80Tabellen beskriver hur många gymnasiepoäng som kurserna har och vad som krävs för att få läsa dem.

Kurser Termin 2

GYP

SP ORK

Bygger på

Biologi 2

100


Biologi 1

Fysik 2

100

50

Fysik 1a

Kemi 2

100


Kemi 1

Matematik 4

100


Matematik 3

Totalt termin 2

400
Kurslitteratur

När du studerar hos oss ansvarar du själv för att du har den kurslitteratur som krävs. Vissa böcker kan du låna på bibliotek andra måste du köpa för de finns inte i våra bibliotek. Prata gärna med våra bibliotekarier vad som gäller för de böcker du söker.

Kurslistor

I våra kurslistor kan du se vilka kurser som vi erbjuder på grundläggande och gymnasial nivå. Alla är inte sökbara till varje start, men alla är sökbara minst en gång per år.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast uppdaterad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Tekniskt och Naturvetenskapligt basår

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender