Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du göra en egen avloppsanläggning. Då tar du hand om ditt avloppsvatten i en anordning på eller i anslutning till din fastighet. Med avloppsvatten menas vatten från bad, disk, tvätt ("BDT-vatten") med eller utan vattentoalett ansluten.

I anläggningen renas avloppsvattnet innan det når grundvattnet eller släpps vidare till dike eller vattendrag. Anordningen ska uppfylla vissa funktionskrav så att fosfor, kväve och organiskt material avskiljs i tillräckligt hög grad.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

För att anlägga ett avlopp behöver du tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden. Det gäller även om du ska ändra ett befintligt avlopp.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Eget avlopp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender