Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Riktlinjer för små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för små avloppsanläggningar. Råden grundar sig på miljöbalkens bestämmelser.

Råden innehåller förslag på riktlinjer för funktion på små avlopps­anläggningar. De är indelade i en normal nivå (grundnivå) och en hög nivå. De är också indelade i riktlinjer för hälsoskydd och för miljöskydd.

Riktlinjerna avser sådant som kan vara en smittorisk men också risker för övergödning av sjöar och vattendrag.

Allmänt för boende

Varje hushåll ska ha en avloppsanläggning anpassad till ett hushåll på fem personer. Kravet gäller oavsett hur många som för tillfället bor i huset och oavsett om det är ett fritidshus eller permanentboende.

Enklare fritidsbebyggelse

Normalt ska en fastighet ha en avloppsanläggning som motsvarar ett hushåll på fem personer. Vid enklare bebyggelse kan undantag göras om huset är sådant att man kan bedöma att det inte har potential för ett boende på fem personer. Exempel på sådana byggnader kan vara att hus som är mycket litet, har begränsade installationer, saknar vintervatten eller är oisolerat.

Om det görs förändringar som kan leda till förändringar av avloppsvattnets mängd eller sammansättning ska det anmälas. Det kan då komma att ställas krav på förandringar av avloppsanläggningen.

Riktlinjer för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden har antagit riktlinjer för handläggning och bedömning av ansökningar om tillstånd för avlopp inom ett antal områden i kommunen.

Normal skyddsnivå

 1. 70 procent minskning av fosfor (tot-P)
 2. 90 procent minskning av organiska ämnen (BOD)

Hög skyddsnivå

 1. 90 procent minskning av fosfor (tot-P)
 2. 50 procent minskning av kväve (tot-N)
 3. 90 procent minskning av organiska ämnen (BOD)

De högre nivåerna kan ställas till exempel inom skyddsområden för vattentäkter, tätbebyggda områden och vattenområden som är känsliga för övergödning.

Områden med högre funktionsnivå

För följande områden ska en prövning av behovet av högre krav på funktion göras.

Riktlinjer för slutna tankar

Avloppslösningar med slutna tankar godtas som tillfällig lösning i områden där arbete för kommande kommunalt avlopp pågår och vid befintlig lokal med ett mycket begränsat nyttjande. Slutna tankar kan också i undantagsfall godtas för befintlig bebyggelse, när särskilda skyddsbehov finns.

Sluten tank kan också godtas som lösning tillsammans med vacuumtoalett.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för små avloppsanläggningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender