Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Placering av avloppsanläggningen

Grundläggande vid placeringen är att avrinningen från avloppsanläggningen inte ska riskera att påverka vattentäkter och grundvatten.

Vid placeringen av anläggningen behöver du veta om den kommer att ligga inom strandskyddsområde eller områden med högre funktionskrav.

När du lämnat in din ansökan och redogörelse får de som berörs i närområdet information om dina planer och får då möjlighet att lämna synpunkter som kan vara relevanta i ärendet.

Vid bedömningen av placeringen är förhållandet till vattenskyddsområden, strandskydd, vattentäkter, bergvärmebrunnar, sjöar, vattendrag, markförhållanden samt möjlig uppställningsplats för slamsugningsbil av betydelse.

Strandskydd

Placering inom strandskyddsområde kan i vissa fall innebära krav på strandskyddsdispens. Strandskyddet är till för att skydda det allmänna friluftslivet och höga naturvärden.

Hänsyn till strandskydd

Områden med högre funktionskrav

Högre funktionskrav på avloppsanläggningen gäller inom till exempel inom områden som vattenskyddsområden, strandnära och vissa bebyggda områden.

Miljö- och konsumentnämnden har beslutat om riktlinjer för högre funktionskrav.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Placering av avloppsanläggningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender