Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter

För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du anmäla det till Borås Stad. Du måste också betala en tillsynsavgift.

Anmälan och egenkontroll

Om du vill sälja folköl och e-cigaretter måste du anmäla det till Tillståndsenheten (använd E-tjänsten nedtill, under Självservice). Det är den person som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska fylla i anmälan.

När du skickar in anmälan ska du också fylla i och skicka in ett så kallat egenkontrollprogram (finns längre ner på denna sida). Butiken ska ha ett för verksamheten anpassat egenkontrollprogram, som visar rutiner för hantering av folköl och e-cigaretter. Detta ska kunna visas upp vid ett tillsynsbesök av Miljöförvaltningen.

Tillsynsavgift

När vi tagit emot din anmälan och egenkontrollprogram skickas ett bevis på att du har anmält försäljningen och du debiteras en tillsynsavgift.

Uppgifter om taxa för tillsyn för folköl hittar du under rubriken Taxor för anmälan och tillsyn av folköl och receptfria läkemedel.

Uppgifter om taxa för tillsyn för e-cigaretter hittar du under rubriken Taxor för nya tillstånd och tillsyn av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Ägarbyte

Om butiken byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl eller e-cigaretter ska det också anmälas till tillståndsenheten. Rätten att sälja folköl och e-cigaretter följer inte automatiskt med till den nya ägaren. Det är viktigt att anmäla ägarbyte eller att försäljningen upphör.

E-cigaretter

Information och dekaler.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Egenkontrollprogram för folköl

Egenkontrollprogram för e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender