Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Serveringstillstånd

För att få servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat behöver du tillstånd enligt alkohollagen. Detta gäller oavsett om det är ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

Då behöver du serveringstillstånd

Tillstånd krävs vid varje form av servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat där ersättning erhålls. När sådana drycker eller preparat ingår i annan avgift, till exempel entréavgift, krävs också tillstånd. Är du osäker, kontakta då Tillståndsenheten för mer information om vad som gäller för ditt arrangemang. Kontaktuppgifter till Tillståndsenheten finns nedtill.

Mer information finns också att läsa på serveringstillstånd och riktlinjer.

Ansökan om serveringstillstånd

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd via E-tjänsten nedtill, under rubriken självservice. Detta gör du utan inloggningsuppgifter. När du väl fått serveringstillstånd kan du ta del av alla E-tjänster som webbkund, bland annat anmäla förändringar i verksamheten och serveringsansvariga. Tillståndsenheten hanterar bara ansökningar om serveringstillstånd inom Borås Stad.

I E-tjänsten nedan anges vilka bilagor som behöver lämnas in tillsammans med ansökan. Bilagorna A och B, som i de flesta fall ska lämnas in, hittar du nedtill under rubriken länkar till dokument/bilagor. Där hittar du även kortfattad information om hur du visar finansieringen av en rörelse och hur du försörjt dig. Finansiering och försörjning tittar vi på i samband med lämplighetsprövningen.

För att få inloggningsuppgifter till E-tjänsten, eller om du har glömt dina uppgifter, skicka en begäran med e-post till tillstandsenheten@boras.se.

I begäran ska du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller. Mejlet ska skickas av behörig firmatecknare.

Dokument/bilagor

Restaurangregister

Du kan också söka efter gällande stadigvarande serveringstillstånd, se under rubriken Självservice nedtill.

Besöksadress och öppettider

Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42. Öppettider reception: måndag till fredag, klockan 8.00 till 12.00.

Notera att Tillståndsenheten endast tar emot bokade besök, så hör av dig i god tid via telefon eller mejl om du önskar träffa oss. Kontaktuppgifter till Tillståndsenheten finns nedtill.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Restaurangregister (stadigvarande serveringstillstånd)


Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

Telefonnummer: 033-35 87 70

Måndag, torsdag, fredag: 9.00-11.30
Tisdag, onsdag: 13.00-15.00

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Serveringstillstånd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender