Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Livsmedel

Driver du en livsmedelsverksamhet? Då ansvarar du för att livsmedlen är säkra att äta och att de är rätt märkta. Livsmedel är inte bara mat; dricksvatten, kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet bör du kontrollera i förväg vilka krav som gäller. Kunskap om god livsmedelshygien, vilka märkningskrav som gäller och en lokal i gott skick är viktiga förutsättningar för en bra verksamhet och säkra livsmedel.

Det är Miljö- och konsumentnämnden som ansvarar för att kontrollera att verksamheterna i kommunen följer livsmedelslagstiftningens krav.

För att vi ska veta om och kunna kontrollera din verksamhet måste du registrera den som en livsmedelsanläggning hos Miljö- och konsumentnämnden. Det spelar ingen roll om du driver verksamheten i vinstsyfte eller inte, eller om företaget är registrerat hos Bolagsverket eller inte.

Observera att det är viktigt att komma in med anmälan i god tid, minst 15 dagar före du planerar att påbörja verksamheten, annars riskerar du att få betala en sanktionsavgift.

Även byte av lokal eller ändring av bolagsform ska du anmäla till Miljöförvaltningen senast 15 dagar innan de träder i kraft, annars kan en livsmedelssanktionsavgift komma att tas ut.

Starta, ändra och avsluta livsmedelsverksamhet

Din livsmedelsverksamhet kan beröras av fler regler och lagar än livsmedelslagstiftningen. På länkarna nedtill ges exempel på områden med regler som du kan behöva ta hänsyn till.

Information om att driva eller ska starta en livsmedelsverksamhet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Livsmedel

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender