Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Tobaksförsäljning

Från den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter.

Tobakslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innebär att du som vill sälja tobaksprodukter ska söka tillstånd för det hos oss på kommunen. Lagen skärptes den 1 juli 2019 eftersom riksdagen vill förbättra folkhälsan genom att minska tobaksanvändningen i Sverige. Den nya lagstiftningen berör såväl den som röker, den som säljer tobak och den som ansvarar för offentliga utrymmen så som till exempel lekplatser, idrottsutrymmen, busshållplatser med mera. Det finns en fråga-svar-sida på Borås rent och snyggts webbplats som berör många av de frågor som kommer i anslutning till den nya tobakslagstiftningen.

Du hittar ansökningsblanketten/e-tjänsten för försäljning av tobak nedan och kan läsa mer om vilka avgifter som gäller i menyn till vänster.

Ansökan och krav för att få sälja tobak

Ansök genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten nedtill. Läs igenom anvisningarna för ansökan nedtill, det minskar risken för att du behöver komplettera ansökan senare. Bifoga handlingar enligt nedan. Ansökan ska skrivas under av firmatecknare.

  • Handlingar som styrker behörighet att teckna firma
  • Uppgift om ägarförhållanden
  • Köpeavtal/hyresavtal
  • Handlingar som styrker finansiering
  • Egenkontrollprogram
  • Utdrag ur bokföringen som visar egna insättningar och egna uttag de senaste tre åren (handelsbolag/enskild firma/ kommanditbolag)
  • Bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag)
  • Bilaga A

För att din ansökan ska bli godkänd krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i tobakslagen. Du ska inte ha skulder hos Kronofogden, inte ha några anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Det ställs även krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp, ålderskontroll och att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler. I övrigt ställs det krav på att förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Du som gjort en anmälan och säljer tobak

Du som sedan tidigare har gjort en anmälan om din försäljning får fortsätta att sälja produkterna tills kommunen har tagit ställning till din tillståndsansökan. För att få fortsätta din försäljning måste du ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Kontaktuppgifter till tillsynshandläggare

Vill du ha mer information om regler kring tobaksförsäljning, vänd dig då till Miljöförvaltningens tillsynshandläggare:

E-post: eva.forsgren@boras.se, telefonnummer: 033-35 81 30

E-post: evelina.ohman@boras.se, telefonnummer: 033-35 31 29

l

Självservice

Anmälan om försäljning av folköl, tobak och/eller e-cigaretter


Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

Anvisningar till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

Bilaga A till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

p

Kontakt