Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-09-30 protokoll.pdf Pdf, 754.8 kB. 754.8 kB 2020-09-02 12.19

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-09-30 anmälningsärenden.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2019-09-20 12.33
Kommunstyrelsen 2019-09-30 delegationsbeslut.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2019-09-20 13.03
Kommunstyrelsen 2019-09-30 handlingar Del 1.pdf Pdf, 67.2 MB. 67.2 MB 2019-09-26 10.55
Kommunstyrelsen 2019-09-30 handlingar Del 2.pdf Pdf, 78.7 MB. 78.7 MB 2019-09-20 13.41

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS190930 Tilläggsyrkande SP8.docx Word, 42.1 kB. 42.1 kB 2019-09-30 13.20
KS190930 V Alternativt förslag SP7.docx Word, 40.5 kB. 40.5 kB 2019-09-30 13.20
2019-09-30 Alt förslag M+KD E5.docx Word, 41 kB. 41 kB 2019-09-30 13.57
2019-09-30 Alt förslag M+KD KC2.docx Word, 41.7 kB. 41.7 kB 2019-09-30 13.57
2019-09-30 Alt förslag M+KD SP6.2.docx Word, 41.4 kB. 41.4 kB 2019-09-30 13.57
2019-09-30 Alt förslag M+KD SP8.docx Word, 41.9 kB. 41.9 kB 2019-09-30 13.57
2019-09-30 E10 Återremiss M+KD.docx Word, 93.1 kB. 93.1 kB 2019-09-30 13.57
2019-09-30 SP7 Återremiss M+KD.docx Word, 93.2 kB. 93.2 kB 2019-09-30 13.57
2019-09-30 SP3 - Alt förslag KD.doc Word, 149 kB. 149 kB 2019-09-30 14.07
E6 Återremiss SD.pdf Pdf, 323.9 kB. 323.9 kB 2019-09-30 14.38
M1 Tilläggsyrkande SD.pdf Pdf, 81.7 kB. 81.7 kB 2019-09-30 14.38
SP1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.2 kB. 49.2 kB 2019-09-30 14.38
SP3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 48.2 kB. 48.2 kB 2019-09-30 14.39


Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-09-17 Initiativärende Möjliggör för fler bostäder M KD.docx Word, 92.9 kB. 92.9 kB 2019-09-20 13.05
2019-09-30 Initiativärende Översyn av lokalplaneringen.docx Word, 91.7 kB. 91.7 kB 2019-09-30 13.58


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS190930 V Protokollsanteckning SP7.docx Word, 42.5 kB. 42.5 kB 2019-09-30 13.21
E7 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 590.9 kB. 590.9 kB 2019-09-30 14.39
SP1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 241.8 kB. 241.8 kB 2019-09-30 14.39

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Delårsbokslut, tertial 2, Kommunfullmäktige (KC1)

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Kommunfullmäktiges delårsbokslut till och med augusti 2019 och lade det till handlingarna.

Delårsbokslut, tertial 2, Kommunstyrelsen (KC2)

Beslut: Kommunstyrelsen godkände delårsbokslutet till och med augusti 2019 och lade det till handlingarna.

Ansökan om förordnande av borgerlig vigselförrättare (Kc3)

Niklas Arvidsson (KD) har anmält intresse om att bli förordnad som borgerlig vigselförrättare i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen rekommenderade Länsstyrelsen i Västra Götalands län att förordna Niklas Arvidsson (KD) som borgerlig vigselförrättare.

Ansökan om förordnande av borgerlig vigselförrättare (Kc4)

Andreas Exner (SD) har anmält intresse om att bli förordnad som borgerlig vigselförrättare i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen rekommenderade Länsstyrelsen i västra Götalands län att förordna Andreas Exner (SD) som borgerlig vigselförrättare.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 (Kc5)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2020:

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en början klockan 18:00 om inget annat anges.

 • 23 januari
 • 20 februari (Allmänhetens frågestund, kl. 17.00)
 • 19 mars
 • 29 april (Sammanträdet börjar kl 13.00 med allmänhetens frågestund samt behandling av årsredovisning)
 • 14 maj
 • 17 juni
 • 27 augusti
 • 24 september (Allmänhetens frågestund, kl. 17.00)
 • 15 oktober
 • 25-26 november (Sammanträdet börjar kl. 9.00 samt beslut om budgeten)
 • 10 december

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en början klockan 18.00 om inget annat anges.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 (Kc6)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Kommunstyrelsens sammanträden ska hållas följande dagar 2020:

 • 20 januari
 • 3 februari
 • 17 februari
 • 2 mars
 • 16 mars
 • 14 april (årsredovisning, tisdag)
 • 27 april
 • 11 maj
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 7 september
 • 21 september
 • 12-13 oktober (Sammanträdet börjar kl. 09.30 samt gruppöverläggningar om budget)
 • 26 oktober (Sammanträdet börjar kl. 9.00 samt beslut om budget)
 • 9 november
 • 23 november
 • 7 december

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Fristad GoIF (K1)

Fristad GoIF damlag innebandy spelar under säsongen 2019/2020 i division 1, Västra Götaland, och i svenska cupen.

Lagets sportsliga framgångar, då man exempelvis två av tre år kvalat till Allsvenskan, har lett till en ökad uppmärksamhet i media, både lokalt och i Västra Götaland, liksom ett ökat publiksnitt.

Kommunstyrelsens intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Fristad GoIF damlag innebandy om marknadsföringssamarbete 2019 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 25 000 kronor.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Borås Hockey (K2)

Borås Hockey spelar från säsongen 2019/2020 i Hockeyettan södra, som motsvarar tidigare division 1.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås Hockey om marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 50 000 kronor.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Borås Basket (K3)

Borås Basket spelar i basketens högsta serie, Svenska Basketligan, och nådde säsongen 2019/2020 final i seriens slutspel. Borås Stad har sedan flera år ett marknadsföringssamarbete med klubben.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 275 000 kronor.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: FIBA Europe Cup, Borås Basket (K4)

Säsongen 2019/2020 kommer Borås Basket att för fjärde gången delta i FIBA Europe Cup.

Kommunstyrelsen anser att samarbetet väl motsvarar de kriterier som gäller för den här typen avtal, där kommunens intresse bland annat bestäms utifrån profilvärde för Borås, publikmängd och förväntad massmedial exponering, i det här fallet såväl nationell som internationell.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete i FIBA Europe Cup 2019/2020 enligt upprättat avtal.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Borås AIK Futsal (K5)

Borås AIK spelar i Svenska Futsalligan, den högsta nationella ligan, säsongen 2019/2020.

Styrelsen menar att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal med Borås AIK, Borås Basket, Fristad GoIF och med Borås Hockey i egna beslut vid dagens sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt marknadsutrymme för vintersäsongen 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås AIK Futsal om marknadsföringssamarbete 2019/2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 50 000 kronor.

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter januari-juni 2019 (Ku1)

Under perioden januari-juni 2019 fick Stadskansliet in totalt 19 synpunkter, fördelat på 7 förslag, 6 frågor, 5 klagomål och 1 beröm. Flest synpunkter fick avdelningen Mark och exploatering.

Beslut: Kommunstyrelsen lade ärendet till handlingarna.

Omreglering av tomträttsavgälder (M1)

I år är nio tomträtter för småhusfastigheter och en tomträtt för verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att:

 • Kommunfullmäktige ska bemyndiga Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt bifogad
 • Kommunfullmäktige ska bemyndiga Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas.
 • I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.

Ombyggnad av stadshusentrén (E1)

Stadshusentrén byggs om för att uppnå en högre säkerhet för anställda och folkvald personal. Fokus ligger även på förbättrad arbetsmiljö för receptionspersonal samt ökad tillgänglighet och bättre välkomnande.

I investeringsbudgeten för 2018-2019 är det avsatt 7 000 000 kronor. Enligt anslagsframställan beräknas inte kostnaden att överstiga avsatt belopp.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Lokalförsörjningsnämnden 7 000 000 kronor för investering i ombyggnation av stadshusentrén.

Verksamhetsanpassning av Kvarngårdens förskola (E2)

Kvarngårdens förskola verksamhetsanpassas för att säkerställa förskoleplatser i centrum.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal för Kvarngårdens förskola på Övre Kvarngatan 32 för Förskolenämnden från och med 1 april 2020. Avtalstiden är på 10 år och med en årlig hyresnivå på 570 243 kronor. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget.

Anpassning av Boråshallen för evenemang (E3)

Boråshallen är en välanvänd idrottshall för stora evenemang. Dock är den i vissa avseenden omodern som till exempel möjligheten att erbjuda upplevelser runt själva matchen så som servering av mat. Det har därför kommit ett initiativ från Borås Basket att bygga till Boråshallen med en restaurang. I samband med detta vill Fritids- och folkhälsoförvaltningen att Lokalförsörjningsförvaltningen utvecklar Boråshallen för att bättre klara logistiken vid stora evenemang. Det innebär bland annat två toalettpaket i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av kringliggande ytor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag för upprustning och anpassning av Boråshallen på 8 000 000 kronor.

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2018 (E4)

Styrelsen för stiftelsen har skickat in verksamhetsberättelse för 2018, årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsen redovisar ett negativt resultat, -4 940 000 kronor. Balansomslutningen är per balansdagen 9 105 000 kronor, med en soliditet (andel eget kapital) på 70 procent.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Styrelsen för stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Flytt av delar av samlingar från Biologiska museet (E5)

2002 lämnade Bäckängsskolan över ansvaret för Biologiska museet till Navet, som då organisatoriskt tillhörde Borås Stad. Biologiska museet fortsatte att användas för artkunskap på gymnasiet.

Navet har en lokal som kan användas för att ställa ut djuren från Biologiska museet och personal för att kunna visa djuren. Nu önskar Navet bidrag för att kunna flytta, strukturera upp och bygga upp utställningsmiljöer.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna bidrag på 471 500 kronor till Navet för att kunna flytta delar av Biologiska museets samlingar till Navets lokaler.

Ombyggnation av Björkhöjdskolan (E6)

Björkhöjdskolan ska utöka från en F-1-skola till en F-9-grundskola. Björkängsgymnasiets verksamhet har flyttat ut och lämnat plats för en utökning. För att Björkhöjdskolan ska kunna fungera som en fullgod F-9-grundskola så behöver man bland annat renovera och uppdatera köket, anpassa utemiljön och bygga om befintliga lokaler så att de passar grundskola, till exempel specialsalar för trä- och textilslöjd, NO, musik, bibliotek samt hemkunskapssalar.

Elevkapaciteten är för närvarande 120 barn i Björkhöjdskolans årskurs F-1. Skolan planeras att vara färdigställd höstterminen 2021 och beräknas då ha en elevkapacitet på 378 barn i årskurs F-6 samt 324 barn i årskurs 7-9.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal för Samariten 11, Klinikvägen 48 för Grundskole- och Förskolenämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2020 med en avtalstid på 15 år och en årlig hyresnivå på 21 493 548 kronor per år. Beslutet fattas under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget.

Backadalen förskola – ny förskola på Bergsäter (E7)

En ny förskola ska byggas på Backadalsstigen på Bergsäter. Förskolan kommer att ha nio hemvister med plats för 120-140 barn samt tillagningskök.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal för Borås Bergsäter 1:1, Backadalsstigen för Förskolenämnden preliminärt från och med 1 juni 2021 med en avtalstid på 15 år och en årlig hyresnivå på 3 365 833 kronor. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget.

Utbyggnad av kök på Trandaredskolan (E8)

Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och har idag inte den kapacitet och arbetsmiljö som krävs. För att få ett bra flöde och att få plats med ny utrustning som klarar dagens behov behöver köket byggas ut.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för utbyggnad av Trandaredskolans kök. Beslutet fattas under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner projekteringsframställan.

Ombyggnad av Sjöbovallen (E9)

Sjöbovallen har idag undermåliga lokaler både till effektiv yta och byggnadstekniskt skick. Modulbyggnader används som omklädningsrum. Det finns även en fristående byggnad som innefattar klubbrum och omklädningsrum. Genom att riva modulbyggnaderna och den fristående befintliga byggnaden och ersätta med en ny större byggnad så kommer klubbens behov att tillgodoses.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett projekteringsuppdrag för ombyggnad av Sjöbovallen med en bedömd investeringsutgift på 17 500 000 kronor.

Center för familjeaktiviteter vid Lundby 1:7 (Rotundan) (E10)

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) vill köpa fastigheten Lundby 1:7 (Rotundan) för att bygga ett 3 500 kvadratmeter stort center för familjeaktiviteter. Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med en extern hyresgäst som ska driva verksamheten. Byggnadsinvesteringen beräknas till 48 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna IBAB:s investering i en 3 500 kvadratmeter stor byggnad på fastigheten Lundby 1:7, till en budgeterad investeringsutgift på cirka 48 miljoner kronor. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta åvilar bolaget.

Initiativärende om lokalplanering (E11)

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ser över kommunens lokalplanering.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Granskningsyttrande över detaljplan för Kronängsparken, Norrby (Sp1)

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa.

Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en sammanhållen park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Granskningsyttrande över detaljplan för Byttorpshörn, Byttorp (Sp2)

Ärendet utgick.

Yttrande planbesked Karon 1 (Sp3)

Exploatören har ansökt om att få bygga på befintlig byggnad med fem våningar och ändra användningen för att möjliggöra hotell med cirka 100 gästrum och kontor. Fastigheten ligger på Allégatan vid korsningen till Skolgatan, i närheten av Carolikyrkan.

Kommunstyrelsen tycker att en anpassad påbyggnad kan vara möjlig att tillåta. Frågan måste utredas i planarbetet, särskilda volymstudier, solstudier och gestaltningsfrågor kommer behövas i planarbetet för att fastställa lämplig exploateringsgrad och hushöjd. Även buller, parkering, anslutning för leveranser och byggnadens konstruktion behöver utredas.

För att få en bra helhetsbild måste hela kvarteret Karon ingå i detaljplaneändringen för att säkra de befintliga kulturvärdena i omkringliggande byggnader.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked för Karon 1.

Svar på remiss: Trafikverkets rapport om längre lastbilar på det svenska vägnätet (Sp4)

Trafikverket har utrett förutsättningarna för att framföra längre lastbilar – det som kallas High Capacity Transports (HCT) – på det svenska vägnätet. En anledning är bland annat att möjliggöra för mer hållbara transporter.

En av de utpekade vägarna är Väg 40 (Göteborg–Jönköping–Nässjö) som teoretiskt skulle kunna upplåtas inom ett år.

Borås Stad ställer sig bakom förslaget om längre lastbilar. Borås är ett snabbt växande logistikcentrum i Västra Götalandsregionen och avlastar därmed storstadsregionen, Göteborg, med både lägre miljöbelastning och starkare tillväxt som konsekvens. Arbetet med HCT stödjer den utvecklingen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka skrivelsen till Infrastrukturdepartementet.

Yttrande över planändring Balsampoppeln 4 och Vägtornet 5 (Sp5)

Sökande vill upphäva befintlig tomtindelning för Balsampoppeln 4 och Vägtornet 5 så att fastigheterna kan regleras ihop. Fastigheten ligger utmed Viskan och omfattas av det pågående utvecklingsarbetet i Gässlösa.

I samband med att Kommunstyrelsen anmälde sitt intresse för att medverka i arkitekttävlingen Europan 15 (KS 2018-10-15 § 449), så bestämde man också att inte bevilja några detaljplaneändringar under tiden som tävlingen pågick för att inte förhindra en kommande stadsutveckling.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå planbeskedet med hänvisning till tidigare beslut (KS 2018-10-15 § 449).

Svar på remiss: Förslag till Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller (Sp6)

Boverket har skickat en remiss till Borås Stad gällande omgivningsbuller från industriverksamhet och liknande verksamheter. Syftet med remissen är att förändra allmänna råd och på så sätt underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka förslaget, och skickar också med några kommentarer.

Godkännande av Handlingsplan 2025 för Borås Stadstrafik (Sp7)

Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Borås Stad har arbetat fram och tagit beslut om en utvecklingsplan för Borås stadstrafik. I planen finns ett antal mål uppsatta för kollektivtrafiken, vilka ska vara uppnådda till år 2025.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Handlingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås såsom gemensamt arbetssätt att ligga till grund för stadstrafikens utveckling.

Svar på remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv (Sp8)

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till strategi för friluftsliv. Kommunstyrelsen har svarat på remissen och tycker bland annat att strategin skulle bli tydligare om den pekade ut fysiska områden där områden för friluftsliv behöver skapas eller utvecklas. Kommunstyrelsen anser också att det behövs en punkt som handlar om fysisk tillgänglighet och då särskild med fokus på personer med funktionsnedsättning.Börja med en sammanfattning av remissinstansens synpunkter. Någon inledning om att man har fått betänkandet på remiss behövs inte.]

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden och att tillföra remissvaret följande mening: ”I Strategi för Borås Stads friluftsliv behöver jämställdhetsperspektivet synliggöras, så att flickor och pojkar, kvinnor och män på jämställda villkor kan ta del av friluftslivet i Borås Stad”.

Initiativärende: Möjliggör för fler bostäder (Sp9)

Moderaterna och Kristdemokraterna vill i ett initiativärende att det möjliggörs för fler bostäder i Sandared och föreslår att det så kallade Önderedsområdet i Sandared ska planläggas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-09-30 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol