Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 74

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2022-04-19 Protokoll Pdf, 444.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2022-04-19 handlingar Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Budgetuppföljning efter mars 2022
 • Svar på Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader
 • Yttrande över Remiss: Motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet
 • Ersättning för deltagande på konferens "Förebygga våld i nära relationer"
 • Arbetslivsnämnden sammanträdesdag juni 2022
 • Arbetslivsnämndens handlingsplan för minskad klimatpåverkan
 • Samhällsorientering och kompetenskartläggning för ukrainare som söker tillfälligt skydd i Borås Stad
 • Anmälningsärenden
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2022-04-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol