Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Brämhults Gård, Brämhult

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2022-06-16 Protokoll Pdf, 251.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2022-06-16 handlingar Pdf, 736.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

  • Upprop och val av justerare
  • Godkännande av föredragningslistan
  • Allmänhetens frågestund
  • Information från Kvinnojouren
  • Information från kontaktpolitiker
  • Budgetuppföljning efter maj 2022
  • Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden
  • Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar med mera
  • Anmälningsärenden
  • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2022-06-16 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol