Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2022-09-20 Protokoll Pdf, 267.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2022-09-20 handlingar Pdf, 19.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Information från kontaktpolitiker
 • Budgetuppföljning efter augusti 2022, tertial 2
 • Miljörapport Tertial 2 2022
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2022
 • Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022
 • Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
 • Uppföljning Program för nationella minoriteter
 • Yttrande över Remiss: Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2022-09-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol