Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2022-11-15 Protokoll Pdf, 255.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2022-11-15 handlingar Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Budgetuppföljning efter oktober 2022
 • Yttrande över Remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för
  medborgare
 • Yttrande över Remiss: Program mot hemlöshet
 • Yttrande över Remiss Motion: Handlingsplan mot skolsegregationen
 • Anmälningsärenden
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-11] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2022-11-15 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol