Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2023-02-20 Protokoll Pdf, 290 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2023-02-20 handlingar Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

  • Upprop och val av justerare
  • Godkännande av föredragningslistan
  • Allmänhetens frågestund
  • Information från förvaltningen
  • Årsredovisning 2022
  • Uppföljning Intern kontroll 2022
  • Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2022
  • Anmälningsärende
  • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-02-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol