Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Kungsgatan 24-26 Varberg

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2023-03-27 Protokoll Pdf, 311.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2023-03-27 handlingar Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Budgetuppföljning efter februari 2023
 • Yttrande över Remiss: Reglemente för Arbetslivsnämnden
 • Yttrande över Remiss: Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 • Regler och anvisningar för intern kontroll
 • Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2022 Arbetslivsnämnden
 • Nämndrapport personuppgiftsbehandling
 • Kontaktpolitiker Arbetslivsnämnden 2023-2026
 • Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
 • Arbetslivsnämndens sammanträdesdag juni 2023
 • Anmälningsärende
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-03-27 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol