Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2023-04-18 handlingar

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från dataskyddsombud för Borås Stad
 • Information Helhetslyftet
 • Information från förvaltningen
 • Budgetuppföljning efter mars 2023
 • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022
 • Uppföljning projektsamverkan Rädda Barnen
 • Uppföljning Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Svenska Kyrkan
 • Revisionsrapport - Borås Stads hantering av statsbidrag
 • Fördelning av schablonersättning för flyktingmottagning - förskola, grundskola och gymnasieskola
 • Riktlinje för arvodering vid samråd
 • Anmälningsärende
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-04-18 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol