Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Arbetslivsnämnden 2023-05-16 Protokoll Pdf, 266.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar

Arbetslivsnämnden 2023-05-16 handlingar Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

 • Upprop och val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Budgetuppföljning efter april 2023, tertial 1
 • Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder
 • Yttrande över Remiss: Program mot hedersrelaterat våld
 • Svar på Revisionsrapport - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden
 • Svar på Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-05-16 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol