Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2023-11-28 Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 298.6 kB. 298.6 kB 2023-11-30 16.03
Bilaga.pdf Pdf, 327.7 kB. 327.7 kB 2023-11-30 16.03

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsnämnden 2023-11-28 handlingar.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-11-22 14.12

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från förvaltningen
 5. Budgetuppföljning efter oktober 2023
 6. Yttrande över Remiss- Riktlinjer för säkerhetsskydd
 7. Handlingsplan för Miljöprogrammet
 8. Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder
 9. Program för nationella minoriteter
 10. Anmälningsärende
 11. Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-11-28 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol