Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Arbetslivsnämnden 2023-09-19 handlingar Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

  • Upprop och val av justerare
  • Godkännande av föredragningslistan
  • Allmänhetens frågestund
  • Information från förvaltningen
  • Budgetuppföljning efter augusti 2023, tertial 2
  • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
  • Yttrande över Remiss: Arbetsmiljöpolicy
  • Yttrande över Remiss: Borås Stads personalpolitiska program
  • Yttrande över Remiss: Borås Stads Uppförandekod
  • Anmälningsärenden
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2023-09-19 17.00 2023-09-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol