Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetslivsnämnden, sammanträde

Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Tid:
Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 74

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokoll publiceras här efter att det har justerats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsnämnden 2024-02-19 Protokoll.pdf Pdf, 390.9 kB. 390.9 kB 2024-02-22 11.20

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetslivsnämnden 2024-02-19 handlingar.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2024-02-16 12.54

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information - Socialt hållbart Borås
 5. Information från förvaltningen
 6. Årsredovisning 2023
 7. Uppföljning Intern kontroll 2023
 8. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2023
 9. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser Arbetslivsnämnden
 10. Arkivbeskrivning Arbetslivsnämnden
 11. Högsta godtagbara hyra vid beräkning av försörjningsstöd 2024
 12. Utredning stöd för anhöriga till personer som lever i kriminalitet
 13. Yttrande över Remiss motion: Hedra Sverigefinnarna i Borås
 14. Yttrande över Remiss Nya avfallsföreskrifter
 15. Ändring av Arbetslivsnämndens sammanträde i mars 2024
 16. Delegationsordning för Arbetslivsnämnden
 17. Anmälningsärenden
 18. Delegationsbeslut
Arbetslivsförvaltningens entré.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-08] Arbetslivsnämnden , sammanträde 2024-02-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol