Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-01-27 protokoll.pdf Pdf, 656.7 kB. 656.7 kB 2022-01-28 08.17
Protokollsanteckning V - Ärende 5, Redovisning av inkomna synpunkter 2021.pdf Pdf, 38.6 kB. 38.6 kB 2022-01-28 08.17

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-01-27 handlingar.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2022-01-26 07.34

Beslutsärenden

 • Informationsärende - Nytt datum för nämndsammanträde i juni, 2022-06-21
 • Förskolenämndens handlingsplan för Borås Stads Energi- och klimatstrategi 2022
 • Redovisning av inkomna synpunkter 2021
 • Miljörapport tertial 3 2021
 • Svar på remiss - Program för Borås Stads styr- och ledningssystem
 • Lokalbehovsplan Förskolenämnden 2023-2025
 • Svar på remiss - Rapport uppdrag samverkan om lokaler
 • Svar på revisionsrapport - Borås Stads hantering av Coronapandemin
 • Svar på remiss - Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-28] Förskolenämnden , sammanträde 2022-01-27 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol