Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-12-19 Protokoll.pdf Pdf, 523.2 kB. 523.2 kB 2022-12-21 10.05

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga 1 - Ärende 9 Alternativt förslag till beslut KD - Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola.pdf Pdf, 108.2 kB. 108.2 kB 2022-12-21 10.43

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-12-19 Handlingar.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-12-13 10.09

Beslutsärenden

  • Informationsärende - Utredning Konsekvenser av borttaget stadsbidrag för minskade barngrupper
  • Månadsrapport november 2022
  • Förlängning av Förskolenämndens delegationsordning
  • Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp för januari 2023
  • Ersättning till enskild pedagogisk omsorg för januari 2023
  • Riktlinje för nybyggnation och ombyggnation av förskola
  • Beslut om ersättning för rättighetskonferens - Din rätt att...
  • Anmälningsärenden
  • Redovisning av delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2022-12-19 16.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol