Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Almåsgymnasiets Aula, Alingsåsvägen 36, 504 38 Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-03-30 Protokoll.pdf Pdf, 545.7 kB. 545.7 kB 2023-03-31 12.01
Bilaga 1 - Tilläggsyrkande SD Revisionsrapport - Granskning av Borås Stads hantering av moms.pdf Pdf, 47.1 kB. 47.1 kB 2023-03-31 12.04
Bilaga 2 - Alternativt förslag M+KD Reglemente för Förskolenämnden.pdf Pdf, 31.7 kB. 31.7 kB 2023-03-31 12.04

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-03-30 Handlingar.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-03-23 15.16

Beslutsärenden

 • Informationsärende - Nämndens personuppgiftansvar
 • Månadsrapport februari 2023
 • Svar på revisionsrapport - Granskning av Borås Stads hantering av moms
 • Svar på revisionsrapport - Borås Stads hantering av statsbidrag
 • Utökning av Byttorpsgårdens förskola
 • Rapportering av Förskolenämndens personuppgiftsbehandlingar 2022
 • Svar på remiss - Reglemente för Förskolenämnden
 • Svar på remiss - Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-03-30 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol