Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-04-24 Protokoll.pdf Pdf, 539.8 kB. 539.8 kB 2023-04-25 11.52

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-04-24 Handlingar.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-04-20 10.51

Beslutsärenden

  • Informationsärende - Föräldraenkät
  • Svar på revisionsrapport - Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad
  • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2023
  • Månadsrapport mars 2023
  • Attestregler för Förskolenämnden 2023
  • Beslut om ersättning för SKR:s heldag om Hedersrelaterat våld och förtryck - tidiga och förebyggande insatser
  • Representationsmiddag i samband med besök från Kosovo
  • Anmälningsärenden
  • Redovisning av delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-04-24 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol