Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Borås Djurparks konferenslokal, Adress: Margaretagatan 13

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-05-25 Protokoll.pdf Pdf, 504 kB. 504 kB 2023-05-26 14.08
Bilaga 1 - Alternativs förslag SD - Remiss Slopa förskoleavgiften i juli.pdf Pdf, 62.1 kB. 62.1 kB 2023-05-26 14.08
Bilaga 2 - Protokollsanteckning KD - Remiss Slopa förskoleavgiften i juli.pdf Pdf, 217.3 kB. 217.3 kB 2023-05-26 14.08

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-05-25 Handligar.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-05-17 11.03

Beslutsärenden

  • Fråga kring hur förvaltningen arbetar med sin krisberedskap
  • Informationsärende - Förskoleförvaltningens rutin vid hot och våld
  • Informationsärende - Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Tertialrapport 1 2023
  • Svar på remiss: Slopa förskoleavgiften i juli
  • Svar på remiss: Program mot hedersrelaterat våld
  • Anmälningsärenden
  • Redovisning av delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-05-25 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol