Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2023-12-20 Handlingar.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2023-12-20 15.37

Beslutsärenden

  • Informationsärende - Kvalitetsrapport utveckling och lärande språk och estetiska uttrycksformer
  • Månadsrapport november 2023
  • Budget 2024 Förskolenämnden
  • Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i resursfördelningsmodell 2024
  • Villkorsändring Herrgårdslekens förskola, Nya vägen 5 i Viskafors
  • Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid
  • Anmälningsärenden
  • Redovisning av delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Förskolenämnden , sammanträde 2023-12-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol