Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokollet publiceras här efter att det har justerats.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2024-02-27 Handlingar.pdf Pdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2024-02-20 14.02

Ärendelista

  1. Informationsärende - Årlig uppföljning arbetsmiljö
  2. Uppföljning av intern kontrollplan 2023
  3. Svar på revisionsrapport - Granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad
  4. Svar på remiss: Nya avfallsföreskrifter
  5. Förskolenämndens årsredovisning 2023
  6. Villkorsändring Pumpkällargårdens förskola Hagkällevägen 4
  7. Anmälningsärenden
  8. Redovisning av delegationsbeslut
  9. Rapportering från kontaktpolitiker
Barn som hoppar i vattenpöl
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-09] Förskolenämnden , sammanträde 2024-02-27 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol