Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Träffpunkt Simonsland, möteslokal Lugnet, Viskastrandsgatan 5, Borås

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 protokoll Pdf, 600.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 bilaga 1 till protokoll Pdf, 22.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 bilaga 2 till protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 bilaga 3 till protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 ärendelista Pdf, 133.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 handlingar Pdf, 21.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Initiativärende från Kristdemokraterna och Moderaterna i Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 avseende Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Initiativärende från Kristdemokraterna och Moderaterna i Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 avseende Framtagande av ny och uppdaterad upplaga av boken Friluftsguiden Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av anmälningsärenden 2022-04-20 Pdf, 42.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2022-04-20 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Allmänhetens frågestund
4. Presentation av resultatet från hälsoenkät 65+ (45 min inkl. frågor)
5. Visning av film om Överenskommelse om samverkan mellan idéburna organisationer Borås Stad
6. Regler och anvisningar för intern kontroll 2022, Fritids- och folkhälsonämnden
7. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022
8. Remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
9. Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader
10. Remiss: Borås Stads Trafikprogram
11. Information från kommunalrådsberedning Viskans park
12. Remiss: Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult
13. E-petition: Vandringsled runt Öresjö
14. Information om flyktingmottagandet Ukraina-krisen
15. Initiativärende från Kristdemokraterna och Moderaterna i Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 avseende Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad 
16. Initiativärende från Kristdemokraterna och Moderaterna i Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20 avseende Framtagande av ny och uppdaterad upplaga av boken Friluftsguiden
17. Redovisning av anmälningsärenden
18. Redovisning av delegationsbeslut
19. Förvaltningschefen informerar

Sturegatan 38
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-04-20 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol