Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Norrbyhuset, Västra Nygatan 52, Borås

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-05-17 protokoll Pdf, 513.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-05-17 bilaga 1 till protokoll Pdf, 441.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-05-17 bilaga 2 till protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-05-17 ärendelista Pdf, 130.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-05-17 handlingar Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av anmälningsärenden 2022-05-17 Pdf, 28.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2022-05-17 Pdf, 283.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Allmänhetens frågestund
4. Information från enhetschef Per Gustenius, Norrbyhuset
5. Tertial 1 2022, Fritids- och folkhälsonämnden
6. Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
7. Avsiktsförklaring - regionalt samarbete för utveckling av Sjuhäradsrundan
8. Uppföljning implementering av Handboken mot hedersrelaterat våld
9. Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska utredas
10. Ansökan om extra verksamhetsbidrag från RFSL Sjuhärad för att kunna genomföra Borås Pride 2022
11. Information om Trygghet i offentlig miljö - investeringsplan
12. Information om Bodavallens framtida utformning
13. Utredning utomhusbassäng på Boda
14. Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter
15. Redovisning av anmälningsärenden
16. Redovisning av delegationsbeslut
17. Förvaltningschefen informerar

Sturegatan 38
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-05-17 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol