Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Hässlehuset, Våglängdsgatan 5, Borås

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-06-14 protokoll Pdf, 469 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-06-14 ärendelista Pdf, 132.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-06-14 handlingar Pdf, 22.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av anmälningsärenden 2022-06-14 Pdf, 30.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2022-06-14 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Allmänhetens frågestund
4. Information om Hässlehuset från enhetschef Åsa Gunnesson Bergstrand
5. Information om Vattensäker kommun
6. Information och workshop - Budget 2023 inkl. riskanalys (ca 2,5 timma)
7. Uppdrag - Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda förutsättningarna att införa ett riktat stöd till föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp
8. Lokaler Mötesplats Kristineberg
9. SM-veckan 2025 - Avtal med Riksidrottsförbundet
10. Flersårsavtal för landskamper på Borås Arena
11. Framställan om förändring på Bodavallen
12. Trygghet i offentlig miljö - Aktivitetsplatser, idrottsanläggningar, badplatser, spår och leder - 2022-2026
13. Ansökan om anläggningslån för Borås GIF för bland annat förlängning av multibana och konstsnöspår, ombyggnation av stuga samt grävning av damm
15. Redovisning av delegationsbeslut
16. Förvaltningschefen informerar

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-06-14 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol