Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Borås Kollo, Espevik

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-08-23 protokoll Pdf, 491.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-08-23 ärendelista Pdf, 126.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-08-23 handlingar Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av anmälningsärenden 2022-08-23 Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2022-08-23 Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Allmänhetens frågestund
4. Budget 2023 för Fritids- och folkhälsonämnden
5. Riskanalys och intern kontrollplan 2023 för Fritids- och folkhälsonämnden
6. Yttrande över motion från Olle Engström (SD): Utveckla stödet för anhöriga till kriminella
7. Yttrande över motion från Hans Gustafsson (KD): Det mullrar i oasen
8. Yttrande över remiss: Borås Stads Miljöprogram
9. Yttrande över remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården
10. Redovisning av anmälningsärenden
11. Redovisning av delegationsbeslut
12. Förvaltningschefen informerar

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-08-23 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol