Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Tid:
Plats: Digitalt möte via Teams-möte

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-02-28 Protokoll.pdf Pdf, 301.5 kB. 301.5 kB 2022-03-09 15.14
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2022-02-28 v3.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2022-02-25 08.01

Ärendelista

  • Årsredovisning 2021 Grundskolenämnden
  • Miljörapport tertial 3 2021 Grundskolenämnden
  • Strategisk kompetensförsörjningsplan för Grundskoleförvaltningen
  • Uppföljning av intern kontrollplan 2021 Grundskolenämnden
  • Redovisning av inkomna synpunkter 2021 Grundskolenämnden
  • Yttrande över remiss: Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022
  • Uppföljning av Grundskolenämndens beslut
  • Förnyad delegation till förvaltningschefen i enlighet med förordning om
    utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-02-28 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol