Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2023-03-28 Protokoll.pdf Pdf, 423.3 kB. 423.3 kB 2023-04-04 10.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2023-03-28 ver 2.pdf Pdf, 7.9 MB. 7.9 MB 2023-03-22 16.14

Ärendelista:

  • Nämndens planering januari - juni 2023.
  • Månadsrapport per februari 2023.
  • Kvalitetsrapport jämförelse av nationella resultat 2022.
  • Patientsäkerhetsberättelse medicinska och psykologiska insatser 2022.
  • Yttrande över remiss: Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.
  • Yttrande över remiss: Reglemente för Grundskolenämnden.
  • Insyn i Malmen Montessori och Kunskapsskolan.
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-03-28 16.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol