Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Grundskolenämnden 2023-09-19 publ.pdf Pdf, 344.1 kB. 344.1 kB 2023-11-03 10.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2023-09-19 v4.pdf Pdf, 5.9 MB. 5.9 MB 2023-09-18 13.11

Ärendelista:

 • Återrapport Grundskolenämndens dokumenthantering - återställda dokument
 • Särlaskolan F-6
 • Uppföljning av Tertial 2 2023 Grundskolenämnden
 • Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2023
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2023 Grundskolenämnden
 • Svar på remiss: Borås Stads personalpolitiska program
 • Svar på remiss: Borås Stads Arbetsmiljöpolicy
 • Strategisk kompetensförsörjningsplan för Grundskoleförvaltningen
 • Reviderad delegationsförteckning
 • Återrapportering av uppdrag: granska i vilken utsträckning läxhjälp ges på skolorna, om skolorna aktivt föreslår läxhjälp för elever som bedöms ha särskild nytta av det och om den ges av behöriga lärare.
 • Återrapportering av uppdrag: Se över möjligheten att ingå ett samarbete med ett lärosäte, i syfte att erbjuda personal på fritidshemmen utbildning för att bli behöriga som lärare i fritidshem
 • Svar på initiativärenden rörande Norrbyskolan
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-09-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol