Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Tid:
Plats: Björkhöjdskolan, Klinikvägen 48

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Grundskolenämnden 2023-10-24.pdf Pdf, 375 kB. 375 kB 2023-12-08 08.12
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2023-10-24 v.3.pdf Pdf, 8.3 MB. 8.3 MB 2023-11-01 15.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ärendelista:

  • Månadsrapport per september 2023 Grundskolenämnden
  • Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2023
  • Riktlinjer för fritidshem
  • Yttrande över remiss: Revidera kostpolicyn
  • Återrapportering av uppdrag: Ta vara på kompetensutveckling inom ramen för Toleransprojektet
  • Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2024
  • Fjärrundervisning
  • Bildningsstaden Borås
  • Fördjupad analys av skola i Norrbyområdet
  • Uppsägning av modul på Fjärdingskolan
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Grundskolenämnden , sammanträde 2023-10-24 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol