Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-01-03 beslut och protokoll.pdf Pdf, 332.3 kB. 332.3 kB 2023-01-04 10.01

Handlingar och ärendelista

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023-01-03 handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

  1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
  2. Fastställande av föredragningslista
  3. Information från förvaltningschefen
  4. Val av ledamöter till socialutskott
  5. Delegationsordning och dokumenthanteringsplan för Relationsvåldsenheten
  6. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden 2023
  7. Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-23] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-01-03 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol