Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian plan 6

Beslut och protokoll

Individ och familjeomrsomsorgsnämnden 2023-06-13 protokoll Pdf, 403.4 kB.

Handlingar och ärendelista

Individ- och familjeomsorgsnämnden_2023-06-13_handlingar.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Faderskapsnedläggning, sekretess
 4. Faderskapsnedläggning, sekretess
 5. Faderskapsnedläggning, sekretess
 6. Umgängesbegränsning, sekretess
 7. Information från förvaltningschefen
 8. Remiss: Program för nationella minoriteter
 9. Delegationsbeslut 2023-06-13, sekretess
 10. Riskanalys internkontroll inför 2024
 11. Budgetuppföljning efter maj 2023
 12. Anmälningsärenden 2023-06-13
 13. Övrigt
Ett barn som går framför ett grönt träd och i bakgrunden syns ett gult högt flerfamiljshus.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-04] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-06-13 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol