Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Protokollet publiceras här efter att det har justerats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kulturnämnden 2024-02-19 Ärendelista.pdf Pdf, 128.3 kB. 128.3 kB 2024-02-13 08.48
Kulturnämnden 2024-02-19 Handlingar.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2024-02-13 08.48

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Informationsärenden
 4. Muntlig dragning: Verksamhetsplaner 2024 för Kulturnämndens verksamheter
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Årsbidrag för kulturverksamhet 2024
 7. Årsredovisning 2023 för Kulturnämnden
 8. Remiss: Motion: Hedra Sverigefinnarna i Borås
 9. Remiss: Motion: Snyggare elskåp
 10. Initiativärende (SD): Arbetsmiljön Konstmuseet
 11. Redovisning av 2023 års inköp av konst, Konstmuseet
 12. Redovisning av 2023 års inköp av konst, DKM
 13. Uppföljning Intern kontrollplan 2023
 14. Delegationsordning 2024
 15. Redovisning av inkomna synpunkter till Kulturnämnden 2023
 16. Redovisning av delegationsbeslut
 17. Redovisning av anmälningsärenden
 18. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-15] Kulturnämnden, sammanträde 2024-02-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol